Eigen nota voor 16 en 17 jarigen | Mondiaal
Menu
0111 - 218008

Actualiteiten

24 april 2017

Eigen nota voor 16 en 17 jarigen

Vanaf je 16e jaar kan je als minderjarige zelfstandig een behandelovereenkomsten aangaan. Je hebt dan zelf recht op informatie over de behandeling en deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim van de tandarts. Het medisch beroepsgeheim van de tandarts geldt ook tegenover je ouders of (wettelijk) verzorgers.
De kosten van een tandheelkundige behandeling van een patiënt vanaf 16 jaar dienen dan ook apart op een nota te staan en niet op een verzamelnota waarop ook de kosten van behandeling(-en) van andere gezinsleden vermeld staan.
De nota mag ook niet in eenzelfde envelop verzonden worden waarin andere nota’s verzonden worden.
Als patiënt vanaf 16 jaar ontvang je een eigen nota die persoonlijk aan jou gericht is.

Het grootste deel van de tandheelkundige behandeling voor 16 of 17 jarigen valt onder de basiszorg en wordt als zodanig ook vergoed uit de basiszorg. Dit wil zeggen dat je dan geen nota van de kosten zal ontvangen.

Deze verplichting komt voort uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (artikel 7:447). De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met het toezicht en kan sancties opleggen bij overtreding.

Zijn er nog vragen t.a.v. bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

NB: Een aantal zorgverzekeringen sturen een overzicht van de kosten die vergoed zijn. Dit wil dus zeggen dat het dit geen nota is, maar alleen een overzicht. Lees deze stukken goed, zijn er nog vragen je kan de zorgverzekering of de praktijk altijd bellen.