Menu
0111 - 218008

Spoed

Acute (pijn)klachten?

Ervaart u acute pijnklachten buiten kantoortijden of in het weekend? Dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts via het volgende telefoonnummer: 06-53737162.

Wanneer is er sprake van spoed?
Er is sprake van spoed wanneer er ongevallen zijn gebeurd, zoals afgebroken of uitgevallen tanden. Dikke (ontstoken) wangen, nabloedingen en ernstige pijn door zenuwklachten vallen ook onder spoed.

Wanneer is er geen sprake van spoed?
Uitgevallen of afgebroken kronen vallen niet onder spoedgevallen, dit geldt tevens voor afgebroken vullingen. Zeurende pijn door algemene gaatjes worden ook niet gerekend tot spoedgevallen.

Op allesoverhetgebit.nl staan ook enkele voorbeelden en tips bij acute pijn en andere vervelende situaties aan uw tanden of mond.