Gefaseerde opstart van behandelingen | Mondiaal
Menu
0111 - 218008

Actualiteiten

22 april 2020

Gefaseerde opstart van behandelingen

De coronacrisis heeft het dagelijks leven ernstig ontwricht. Nu de crisis lijkt te stabiliseren start het leven buiten de deur weer langzaam op. Vanuit de mondzorgkoepels is een leidraad opgesteld om uitvoering van de (reguliere) tandheelkundige werkzaamheden weer vorm te gaan geven in deze bijzondere tijd. Tandartspraktijk Mondiaal volgt deze leidraad, wat zal leiden tot aanpassingen in werkwijze van plannen en uitvoeren van werkzaamheden. Concreet houdt dat voor nu in dat wij gefaseerd gaan starten met uitvoering van (eerder geannuleerde) behandelingen.

Op basis van de noodzaak van de eerder geannuleerde behandeling en uw persoonlijke situatie (conform richtlijn bescherming kwetsbare groepen) zullen wij u benaderen om tot een afspraak te komen in de komende tijd. Tijdens het maken van de afspraak zullen u een aantal aanvullende vragen worden gesteld met betrekking tot uw gezondheid. De telefonisch bereikbaarheid van de praktijk is en blijft nog beperkt. Voor spoedklachten kunt u de praktijk bellen, dan wordt aangeven welke actie u kunt ondernemen.

Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van wijzigingen in (telefonische) openstelling en werkwijze van de praktijk; echter de berichtgeving wijzigt soms snel en in korte tijd, daardoor kan de informatie (helaas) onvolledig of achterhaald zijn.

Uiteraard hanteren wij de richtlijn Infectiepreventie Mondzorgpraktijken en alle aanvullende richtlijnen met betrekking tot preventie en bescherming om uw en onze gezondheid zoveel mogelijk veilig te stellen!