Menu
0111 - 218008

Actualiteiten

18 november 2020

Succesvolle praktijkvisitatie KNMT

Tandartspraktijk Mondiaal staat voor kwaliteit en het leveren van optimale mondzorg en tandheelkunde.

Om te toetsen of de kwaliteit en geboden zorg aan de (wettelijke) voorschriften en regels voldoet heeft de praktijk een visitatie uit laten voeren. De visitatie is uitgevoerd op 31 juli 2020 door visiteurs (speciaal opgeleide tandartsen) van de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens de visitatie wordt de praktijk onder de loep genomen. Ze toetsen en kijken naar de volgende onderdelen:

  • Heeft de praktijk de zaken goed georganiseerd;
  • leeft de praktijk de geldende wet- en regelgeving na;
  • krijgt de patiënt de zorg volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt de praktijk een rapport met een evaluatie en eventueel, waar nodig, aanbevelingen. Met deze aanbevelingen kan de praktijk verder werken aan het verbeteren van de geboden kwaliteit en dienstverlening.

Tandartspraktijk Mondiaal heeft de visitatie met vlag en wimpel doorstaan. Het visitatielogo van de KNMT geeft aan dat u er zeker van bent dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit geborgd is en voorop staat! Bekijk ons certificaat.