Huisregels | Tandartspraktijk Mondiaal
Menu
0111 - 218008

Huisregels

Goed om te weten

Afspraken
Tandartspraktijk Mondiaal werkt uitsluitend volgens afspraak. Afspraken voor behandelingen en controles kunt u telefonisch maken. Van gemaakte afspraken ontvangt u per email (of brief) een bevestiging. Bij uw eerste bezoek aan de praktijk wordt u gevraagd een legitimatiebewijs te overleggen.

Wachttijden
Wachten is voor veel mensen een ergernis, zeker als het langer duurt. Wij proberen de wachttijd dan ook tot een minimum te beperken. Als u een afspraak heeft gemaakt vragen wij u om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Zo worden uitloop en wachttijden zoveel mogelijk beperkt en voorkomen. Verschijnt u te laat op de afspraak, dan loopt u het risico dat de geplande behandeling maar gedeeltelijk uitgevoerd kan worden of dat u een nieuwe afspraak dient te maken. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn

Afspraak annuleren
Geplande afspraken kosten zowel u als ons tijd en ruimte. Mocht u onverhoopt uw afspraak niet na kunnen komen, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te laten weten. In overleg kunnen we dan een nieuwe afspraak plannen. De termijn waarop afspraken kosteloos kunnen worden geannuleerd bedraagt tot 24 uur voor de geplande afspraak.

Is de termijn van annulering korter dan 24 uur voor de geplande afspraak of verschijnt u niet op de geplande afspraak zonder bericht, zijn wij genoodzaakt om een deel van de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Wijzigingen in uw gegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en de communicatie tussen u en de praktijk juist te laten verlopen, vragen wij u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (tijdig) aan de praktijk te melden.

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en/of zorgverzekering. Wij handelen volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) waarbij uw privacy gewaarborgd is.

Privacy en geheimhouding
Patiëntengegevens en medische informatie wordt niet gedeeld met derden zonder uw toestemming en in overleg met de tandarts.

Als het nodig is voor uitvoering van behandeling(en) door een specialist zal de tandarts, ook in overleg met u, informatie verstrekken aan de behandelende specialist of huisarts. De benodigde informatie zal dan worden verstrekt in de vorm van een verwijzing.

Vergoedingen
Het versturen van nota’s voor Tandartspraktijk Mondiaal wordt verzorgd door Infomedics. Infomedics stuurt uw nota eerst naar uw zorgverzekering (tenzij u anders heeft aangeven). Het deel waarvoor u verzekerd bent wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Over het deel waar u niet voor verzekerd bent (of het totale bedrag) ontvangt u zelf een nota. Deze betaling dient u aan Infomedics te voldoen.

Respect
Wij gaan respectvol om met patiënten, bezoekers en teamleden. Ongewenst gedrag, zoals discriminatie, intimidatie, verbaal en/of fysiek geweld wordt niet getolereerd. In geval van vernieling, diefstal en agressie schakelen wij de politie in.

Beeld- en geluidsmateriaal opnemen
Wilt u foto-, film- en/of geluidsopnames maken in de praktijk vraag dan vooraf toestemming. Wij vragen u de privacy van patiënten, bezoekers en teamleden te respecteren, ook op social media!

Toegankelijkheid
De praktijk is goed toegankelijk voor minder valide patiënten.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk. Uiteraard zijn hulphonden van harte welkom.

Roken
De praktijk is geheel rookvrij.

Gebouw
Om schade te voorkomen vragen wij u zorgvuldig om te gaan met het gebouw, inventaris en materialen. Wilt u ons helpen de praktijk schoon te houden en afval in de afvalbak te gooien?

Aansprakelijkheid
Tandartspraktijk Mondiaal is niet aansprakelijk voor schade geleden aan, verlies of diefstal van uw eigendommen tijdens uw bezoek aan de praktijk.