Menu
0111 - 218008

Huisregels

Goed om te weten

Afspraak maken
Afspraken voor behandelingen en controles kunt u telefonisch maken. Van gemaakte afspraken ontvangt u per email (of brief) een bevestiging.

Wijzigingen in uw gegevens?
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en de communicatie tussen u en de praktijk juist te laten verlopen vragen wij u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (tijdig) aan de praktijk te melden.

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en/of zorgverzekering.

Wachttijden
Wachten is voor veel mensen een ergernis, zeker als het langer duurt. Wij proberen de wachttijd dan ook tot een minimum te beperken. Als u een afspraak heeft gemaakt vragen wij u dan ook op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Zo worden uitloop en wachttijden zoveel mogelijk beperkt en voorkomen.

Afspraak annuleren
Geplande afspraken kosten u en ons tijd en ruimte. Mocht u onverhoopt uw afspraak niet na kunnen komen dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te laten weten. In overleg met u kunnen we dan een nieuwe afspraak plannen.De termijn waarop afspraken kosteloos kunnen worden geannuleerd bedraagt tot 24 uur voor de geplande afspraak.
Is de termijn van annulering korter dan 24 uur voor de geplande afspraak of verschijnt u niet op de geplande afspraak zonder bericht zijn wij genoodzaakt om een deel van de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Vergoedingen
Het versturen van nota’s voor Tandartspraktijk Mondiaal wordt verzorgd door Famed. Famed stuurt uw nota eerst naar uw zorgverzekering. Het deel waar u voor verzekerd bent wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Over het deel waar u niet voor verzekerd bent (of het totale bedrag) ontvangt u zelf een nota. Deze betaling dient u aan Famed te voldoen.

Toegankelijkheid
De praktijk is goed toegankelijk voor minder valide patiënten.

Privacy en geheimhouding
Patiënten- en medische informatie wordt niet gedeeld met derden zonder uw toestemming en in overleg met de tandarts.
Als het nodig is voor uitvoering van behandeling(en) door een specialist zal de tandarts, ook in overleg met u, informatie verstrekken aan de behandelende specialist of huisarts. De benodigde informatie zal dan worden verstrekt in de vorm van een verwijzing.