Facturatie | Mondiaal
Menu
0111 - 218008

Facturatie

Facturatie

Tandartspraktijk Mondiaal geeft u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met een factureringsmaatschappij voor het versturen en innen van de rekeningen. Eerder heeft u mogelijk nota’s ontvangen van Famed. Recent is Famed een samenwerking aangegaan met Infomedics. Dit betekent dat u na uitvoering van controle en/of behandeling, een rekening krijgt van Infomedics. De rekeningen zijn herkenbaar aan de roze envelop waarin deze worden verzonden!
De rekeningen worden per 01-01-2021 digitaal per mail verzonden. Mocht u niet over een e-mailadres beschikken dan wordt de rekening alsnog per post verzonden.
In verband met de beveiliging van gegevens is bij het digitaal aanleveren van de rekening door Infomedics ook een geldig mobiel telefoonnummer nodig.
Zodra u de rekening in uw email wilt openen wordt er een code per sms aan u verzonden. Hiermee kunt u de rekening openen.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

 • Als uw zorgverzekeraar de rekening geheel vergoedt ontvangt u geen rekening van Infomedics.
 • Vergoedt uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening, dan staat dit duidelijk op de rekening vermeldt. het bedrag dat na eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar overblijft betaalt u aan Infomedics.
 • Staat er geen vergoeding door uw zorgverzekeraar op de rekening? Dan betaalt u het volledige bedrag dat vermeldt staat op de rekening aan Infomedics. U kunt eventueel controleren of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag over de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Regel het online

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • De status van uw betaling controleren. Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op de rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is, kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Een betalingsregeling treffen. Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u, tegen kosten, een betalingsregeling treffen. Online vindt u meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
 • Veelgestelde vragen bekijken. Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics: telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken deelt Tandartspraktijk Mondiaal een aantal persoonsgegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van Tandartspraktijk Mondiaal verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de geleverde zorg en/of behandeling(en). Infomedics voldoet hierbij aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op Tandartspraktijk Mondiaal als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.