Parodontologie | Mondiaal
Menu
0111 - 218008

Parodontologie

Parodontologie

Het gebit bestaat niet uitsluitend uit tanden en kiezen, maar ook het tandvlees en het kaakbot maken hier onderdeel van uit. Het parodontium is het steunweefsel van uw tanden en kiezen dat zorgt dat deze stevig in de kaak blijven zitten. Parodontitis is een ernstige ontsteking van het tandvlees waarbij de vezels en het kaakbot betrokken zijn. Door de slechte conditie van het tandvlees kunnen tanden en kiezen die op zicht goed uitzien toch verloren gaan. Door de ontsteking maken de wortels zich langzaam los van het kaakbot.

Symptomen van parodontitis zijn onder meer bloedend en gevoelig tandvlees, terugtrekkend tandvlees en/of een vieze smaak in de mond.

Allereerst zal er een onderzoek plaatsvinden waar bepaald wordt waar de problemen zich specifiek bevinden. Na het onderzoek volgt er reinigen van het tandvlees en wortels en een uitgebreide poets/rager/stoker instructie. Het optimaliseren van de mondhygiëne is een belangrijke factor in de behandeling.

Nadat er gereinigd is volgt er na 3 maanden een evaluatie. Met de evaluatie wordt het eindresultaat  vergeleken met de beginsituatie. Afhankelijk van het resultaat van de evaluatie wordt er een plan opgesteld voor de nazorg.